Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 2 xã Sơn Hà

Thôn An Hồng - Xã Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai
lci-baothang-thso2xasonha@edu.viettel.vn